BOLU T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumumuz Bolu il merkezine 6 kilometre mesafede, D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumuyla aynı kampüs alanı içerisindedir. Kurumuzda 273 personel görev yapmaktadır. 139264 metrekarelik saha içerisinde açık cezaevi, teknik bina, ziyaretçi kabul, atölyeler ve kapalı cezaevi olmak üzere beş adet ayrı binadan oluşmaktadır.
Açık Ceza İnfaz Kurumu kısmı 240, kapalı Ceza İnfaz Kurumu kısmı 662 kişilik kapasiteye sahip olup, kapalı kısım içerisinde on kişilik, üç kişilik ve tek kişilik tutuklu-hükümlü koğuşları, mahkum kabul birimi, müşahede odası, revir, psikososyal servis, kapalı ve açık spor solonu, tiyatro benzeri sanatsal etkinlikler, konferans ve toplantı salonu olarak kullanıma uygun çok amaçlı salonu, kütüphane, açık görüş salonu, avukat görüşme odaları, kapalı görüş bölümleri, kantin, ayrıca ziyaret kabul salonunda ziyaretçi kantini, tutuklu-hükümlü ve personel yemekhaneleri, idari kısım ve merkez kontrol bölümü bulunmaktadır.

Kurumuzu çevreleyen 4 metre yüksekliğe sahip ihata duvarı ve duvarın dışında 10 adet 6 metre yüksekliğe sahip gözetleme kuleleri ve kapalı devre kamere sistemi dış güvenliğimizi sağlamaktadır. Bina içerisi yine kapalı devre kamera sistemiyle 24 saat izlenmektedir. Kabul edilen mahkum mahkum kabul bölümünde eşya araması tamamlandıktan sonra güvenli kapıdan geçerek ayrıca üst araması yapılmakta, eşyaları ise x-ray cihazından geçirilerek cezaevine alınmaktadır. Personel kuruma girişinde güvenli kapıdan geçmekte, özel eşyaları x-ray cihazında taranmaktadır. Kuruma girecek olan diğer kişilerin kayıtları ziyaret kabul birimince üst ve eşya araması yapılarak sistemimize kaydı yapılmakta, ardından bina girişinde tekrar duyarlı kapıdan geçirilip üst araması yapılmakta, kuruma girişinde sakınca olmayan özel eşyası x-ray cihazından geçirilmektedir.
İdari kısma ve cezaevi içerisine girebilmek için iris kontrollü turnikeler kullanılmaktadır. Ayrıca bloklara geçişlerde elektronik kontrollü kısım kapıları kullanılmaktadır.
 

Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Internet Sitesi Bolu Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Binası 

BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ KURUMU

Ceza İnfaz Kurumumuzda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 9. maddesinde belirlenen suç kapsamına giren hükümlü ve tutuklular barındırılır. Kurumumuz 84.000 m2 alan üzerine kurulmuştur. İhata duvarının dış kısmında Jandarma Karakol Komutanlığı Bölük Binası, Ziyaretçi Kabul Bölümü ile 2 adet 10'ar dairelik lojman binası bulunmaktadır. Kurumumuz 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalardan oluşmuştur. Toplam kapasitesi 368‘dir. 3 kişilik odalar 25 m2 alt kat ve 25 m2 üst kat olmak üzere toplam 50 m2 dir. 3 kişilik odaların havalandırmaları 50 m2 dir. Tek kişilik odalar 10 m2 den oluşmuş ve yan yana bulunan 2 ya da 3 oda aynı havalandırma bahçesini kullanmaktadır. Tek kişilik odaların havalandırmaları ise 42 ile 50 m2 arasında değişmektedir. Kurumumuzda 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet açık spor sahası, 1 adet masa tenisi salonu, 8 adet iş atölyesi, 1 adet mutfak, soğuk hava depoları, personel yemekhanesi, açık ve kapalı görüş mahalleri, avukat ziyaret mahalleri, mahkum kabul alanı , görüşme odaları, kantin, müdahale ekip odası ,merkez kontrol odası, kütüphane, dershane, revir, berberhane, terzihane, mescit, çamaşırhane, jeneratör odası ve sığınaklar bulunmaktadır. 400 m2 alan üzerine kurulu ziyaretçi kabul kısmında kantin, kurumumuzda üretilen el sanatları ürünlerinin sergilendiği stant, kurumumuzdan haberlerin yer aldığı duvar panosu bulunmaktadır. Ziyaretçilerin yakınlarına getirdiği eşyalar bu kısımda emanet eşya görevlisi tarafından teslim alınmakta ve tutuklu ile hükümlülerce verilen eşyalar bu kısımda ziyaretçilere teslim edilmektedir. Kurumumuza gelen ziyaretçiler duyarlı kapıdan geçtikten sonra elle de fiziki aramaları yapılmaktadır. Eşya giriş-çıkışlarının kontrolü ve yasa ile ceza infaz kurumlarından içeri girmesi yasak olan eşyaların girişlerinin engellenmesi için bina girişinde duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır. Ziyaretçi ve personelin eşyaları X-Ray cihazından geçirilir. Cihazdan geçen ve kuruma girmesi yasak olmayan eşyalar kontrol edilerek sahiplerine teslim edilir. Ceza İnfaz Kurumumuzda sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen doktor, diş hekim ile kurum psikologu tarafından verilmektedir. Hastaların yararlanması için 8'er kişilik 2 adet yataklı revir bulunmaktadır. Sağlık problemi yaşayan tutuklu ve hükümlüler dilekçe ile revire çıkma isteklerini bildirirler. İnfaz ve Koruma Memuru nezaretinde revire çıkartılan tutuklu ve hükümlünün muayenesi titizlikle hekim tarafından yapılır. Kurumumuzda personel ile tutuklu ve hükümlüler için hijyenik koşullarda yemek hazırlanmaktadır. Personel yemeğini yemekhane kısmında yemektedir. Tutuklu ve hükümlülere dağıtılmak üzere yemekler, yemek arabasıyla bloklara, bloklardan ise memur nezaretinde odalara dağıtılmaktadır. Sağlık nedenleriyle diyet yapan tutuklu ve hükümlülere diyet yemek verilmektedir. Kurumumuz kantininde tutuklu-hükümlü ile personelimize geniş bir ürün yelpazesi sunulmaktadır. Tutuklu ve hükümlülere kantin fiyat listeleri hazırlanarak teslim edilmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin haftalık 200 TL karşılığı alışveriş hakkı bulunmaktadır. Hazırlanan malzemeler memurlar tarafından fatura ile karşılaştırılarak imza karşılığı odalara teslim edilir. Kurumumuzda günlük ulusal gazetelerin dağıtımı görevli memurlar tarafından yapılmaktadır. Tutuklu ve hükümlülere gelen veya yakınlarına göndermek istedikleri mektuplar mektup okuma komisyonunca incelenir. Kontrolü yapılan mektup ve yayınlar görevli memur tarafından tutuklu ve hükümlülere odalarında teslim edilir ve gönderecekleri mektuplar alınır. Tutuklu ve hükümlü yakınları haftada yarım saatten az bir saatten çok olmamak üzere kapalı veya açık görüş yapabilir. Açık görüş, her ayın ilk haftası yapılmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin her hafta belirlenen gün ve saatte 10 dakika telefonla görüşme yapabilme hakkı vardır. Kurumumuzda tutuklu ve hükümlüler ile personelin yararlanabileceği yayınların bulunduğu kütüphane bulunmaktadır. İdare ve Gözlem Kurulu tarafından belirlenen tutuklu ve hükümlüler en fazla 10 kişilik gruplar halinde ortak alan faaliyetlerinden (kütüphane , kapalı ve açık saha, sohbet alanları masa tenisi, iş atölyeleri, sosyal ve kültürel içerikli kurslar) yararlanabilmektedir. Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını verimli geçirebilmeleri için çok amaçlı iş atölyeleri mevcuttur. Bunlar ; Kilim atölyesi, Çini atölyesi, Resim atölyesi, Sedef Kakmacılığı atölyesi, Bilgisayar atölyesinden oluşmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin bu atölyelerde ürettiği el sanatları ürünleri Bolu Belediyesi tarafından tahsis edilen Atatürk Orman Parkında Yöresel Ürünler Satış Mağazasında sergilenip, satışa sunulmaktadır.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK' ün :
"EFENDİLER CEZAEVLERİ SORUNU ÇOK ÖNEMLİDİR. KİŞİSEL ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAN VATAN EVLADININ CEZA SÜRESİ SONUNDA TOPLUMA YARARLI OLACAK BİR VATAN EVLADI OLARAK YETİŞTİRİLMESİ GEREKLİDİR" mesajının bilincinde, hürriyeti bağlayıcı cezanın infazındaki temel amaçların en önemlisi olan hükümlünün rehabilitasyon çalışmaları sonucu topluma yeniden kazandırmaya çalışmaktadır.
 

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Internet Sitesi Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Binası


Bu site Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Şefliği tarafından hazırlanmıştır.